Ta Đã Kế Thừa Một Tông Môn

I inherited a sect (2022)

Nội dung chi tiết

Ta Đã Kế Thừa Một Tông Môn, I inherited a sect (2022)

Yến Oa - đời chưởng môn mới của Phi Tinh Các, vốn dĩ không trông mong gì vào con đường tu tiên, nhưng không ngờ trong tiếng sét vang dội có một lão tổ từ trên trời rơi xuống nói hắn là Hư Không Linh Căn, không sống qua hai mươi tuổi. Vì muốn sống sót, nên hắn bước lên con đường tu tiên.

Coming soon ............
( 7.92 điểm /  395  lượt)
Lưu ý các bạn không nên nhấp vào các đường link ở phần bình luận, kẻ gian có thể đưa virut vào thiết bị hoặc hack mất facebook của các bạn.

Copyright © 2021 HHPANDA.TV